استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 11 فروردین 1396

استخدام وردست چرخ کار خانم در همدان

توسط: faribanajafi

استخدام تعدادی وردست چرخ کار خانم جهت کار در تولیدی

جذب بازاریاب

نیازمند بازاریاب در شرکت بیمه پاسارگاد

استخدام گارگر پرس کار ماهر در اصفهان

توسط: faribanajafi

به یک نفر گارگر ماهر پرسکار نیازمندیم

استخدام نگهدار کودک و سالمند در اصفهان

توسط: faribanajafi

شرکت یادگار نیازمند تعدادی خانم جهت نگهداری سالمند یا کودک می باشد

استخدام بازاریاب خانم جهت کار در تبریز

توسط: sara.mousavi6969

به همکاری چند نفر بازاریاب (خانم)...

استخدام بسته بند خانم جهت کار در یک محیط زنانه در تبریز

توسط: sara.mousavi6969

به همکاری بسته بند (خانم) جهت کار در یک محیط زنانه...

استخدام تعدادی فروشنده خانم (ویزیتور) در تبریز

توسط: sara.mousavi6969

به تعدادی فروشنده خانم ( ویزیتور ) جهت همکاری با درآمد بالای ۸۰۰ هزار تومان...

استخدام همکار جهت مدیریت تله رستوران در تبریز

توسط: sara.mousavi6969

به یک نفر همکار جهت مدیریت تله رستوران...

استخدام پیتزا لپ تو واقع در تبریز

توسط: sara.mousavi6969

پیتزا لپ تو واقع در تبریز به یک نفر...

بالای صفحه