استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 27 دی 1396

استخدام شرکت تهرات بوران در کرج و تهران

توسط: مدیر سایت

نیازمند تعدادی کارمند ( آقا و خانم) در یکی از شرکتهای معتبر در ایران.

استخدام شرکت تبلیغاتی دریچه نو

توسط: مدیر سایت

استخدام کارشناس تبلیغات و کارشناس روابط عمومی وخزنه دارو گرافیست و... در شرکت دریچه نو.

استخدام انتشارات خیلی سبز

توسط: مدیر سایت

استخدام در 9 رده شغلی عبارت انداز کارشناس کنترل پروژه، گرافیست، کارمند اداری و...

استخدام شرکت ایده مد

توسط: مدیر سایت

استخدام شرکت ایده مد در شهر تهران در هفت عنوان شغلی برای کسب اطلاعات بیشتر..

استخدام شرکت روژین تاک

توسط: مدیر سایت

استخدام رئس بازاریابی و کارشناس فروش و ...

استخدام تجارت الکترونیک چیستا

توسط: مدیر سایت

استخدام یک شرکت معتبر و فعال در 9 عنوام شغلی باتوجه به ..

استخدام موسسه خوارزمی

توسط: مدیر سایت

استخدام پنج عنوان شغلی از مدیران و کارشناسان فعال در حوزه آموزشی..

استخدام سرپرست فروش وبازاریاب

توسط: مدیر سایت

استخدام در مقطع کارشناسی در یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید روغن موتور..

آگهی استخدام شرکت تحلیلگران روزنه شرق

توسط: مدیر سایت
استخدام پشتیبانی در عنوان شغلی حسابداری نرم افزار مالی و7 عنوان شغلی دیگر در زمینه فروش و...

 

استخدام حسابدار مالی و کارمند اداری

توسط: مدیر سایت

نیازمند تعدادی در ردیف شغلی کارمند اداری و حسابداری مالی و انبار..

بالای صفحه