استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 3 خرداد 1397

استخدام شرکت تولیدی ظریف پلیمر

توسط: مدیر سایت

نیازمند کادر پرسنلی در 3 عنوان شغلی جدید در شرکت پلیمر.

استخدام شرکت تهران بوران

توسط: مدیر سایت

استخدام تعدادی نیروی جدید آقا و خانم در شرکت تهران بوران باتوجه به شرایط زیر..

آگهی استخدام طعم و عطر ماگنولیا

توسط: مدیر سایت

نیازمند سرپرست فروش و بازاریاب شرکت تعاونی...

استخدام شرکت معتبر جهت کادر اجرایی بازار بزرگ

توسط: مدیر سایت

استخدام 21 عنوان شغلی جدید در شرکت فعال و معتبر...

استخدام نیروی حسابداری و مالی

توسط: ptp.2018

نیازمند نیروی فعال و مجرب در عنوان شغلی حسابداری باتوجه به شرایط..

تکنسین فنی الکترونیک یا سخت افزار

توسط: NIE

نیازمند نیروی فعال و مجرب در شرکت تکنسین الکترونیک.

آگهی استخدام شرکت مهندسی و ساختمانی

توسط: مدیر سایت

استخدام تعدادی نیروی جدید و فعال در شرکت..

استخدام شرکت مداراکتان

توسط: مدیر سایت

استخدام تعدادی نیرو در شرکت بانی مدارا کتان در 13 عنوان شغلی..

آگهی استخدام رستوران

توسط: مدیر سایت

نیازمند نیروی جدید فعال و کاردان در 15 ردیف شغلی ...

آگهی استخدام شرکت نرم افزاری محک

توسط: مدیر سایت

نیازمند تعدادی نیروی فعال ودوراندیش و مجرب وخوش اخلاق در حسابداری محک.

بالای صفحه