استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 30 آبان 1397

استخدام سازمان آتش نشانی در سال 94

توسط: admin

سازمان اتش نشانی در سال 1395 در نظر دارد به تعداد مشخصی آتش نشان زبده استخدام نماید

آقای ابراهیمی مسئول سازمان اتش نشانی اردبیل گفت در سال 94 در استان اردبیل نیازمند اتش نشان هستیم

 

اخبار استخدامی سازمان اتش نشانی از طریق استخدام 24 بزودی منتشر میگردد

 

 

استخدام سازمان آتش نشانی در سال 94

 

 

بالای صفحه