استخدام 24

شبکه متخصصین و مشاغل کشور

امروز 30 آبان 1397

آزمون جذب و تربیت نيروي انساني مشاغل عملياتي ريلي در سال97

نیروی انسانی مشاغل عملیاتی ریلی از قبیل استخدام سوزن بان, راننده لوکوموتیو  و متصدی ترافیک اقدام به جذب و استخدام نیوری مورد نیاز خود به شرح جداول اعلام شده کرده است .

 

آزمون جذب و تربیت نيروي انساني مشاغل عملياتي ريلي در سال97

به اطلاع كليه داوطلباني كه حد نصاب قبولي در آزمون مرحله اول (آزمون كتبي) را كسب نموده و اسامي آنها در همين سايت اعلام گرديده است مي رساند به حول و قوه الهي مرحله دوم آزمون، شامل آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد از روز شنبه مورخ11 / 11 / 93 در شهر تهران و طبق برنامه زماني اعلام شده در اين اطلاعيه آغاز مي گردد. لذا از كليه داوطلبان عزيز تقاضا دارد با مطالعه كامل و دقيق مفاد اين اطلاعيه و بر اساس نوبت اعلام شده براي هر يك از داوطلبان، اقدامات لازم را براي حضور به موقع در محل آزمون بعمل آورند. در ادامه، اهم موارد و توصيه هاي لازم را به آگاهي مي رساند:


1- روند آزمون جذب و تربیت نيروي انساني مشاغل عملياتي ريلي
     1-1- مرحله دوم آزمون در مجموع شامل برگزاري آزمون هاي شفاهي و عملي براي پذيرفته شدگان مرحله اول (آزمون كتبي) است. اين آزمون ها شامل آزمون روان سنجي و ارزيابي عملكرد، مصاحبه عمومي و آزمون طب كار مي باشد. اين فراخوان صرفا شامل انجام آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد است و فراخوان آزمون هاي طب كار و مصاحبه عمومي متعاقبا برگزار و اطلاعيه هاي آن از طريق همين سايت به اطلاع داوطلبان واجد شرايط خواهد رسيد.
     توضيح1: داوطلبان دعوت شده به اين مرحله در صورت قبولي در آزمون روان سنجي و ارزيابي عملكرد براي مصاحبه عمومي و انجام آزمايشات طب كار معرفي خواهند گرديد.
     توضيح2: كليه هزينه هاي مربوط به مرحله دوم (آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد، طب كار و مصاحبه عمومي) بر عهده داوطلبان می باشد.

     1-2- پذيرفته شدگان نهايي مرحله دوم به عنوان كارورز انتخاب و وارد مرحله سوم يعني شركت در دوره هاي كارورزي و آموزش تخصصی مي گردند.
     توضيح3: پذيرفته شدگان نهایی در پايان مرحله دوم آزمون بر اساس اولویت و امتیاز کسب شده در مراحل اول و دوم تعيين خواهند شد.
     1-3- شركت كنندگان مرحله سوم در صورت گذراندن موفقيت آميز دوره هاي آموزشي تخصصي و كسب حد نصاب هاي مربوطه به عنوان نيروي منتخب به شركت هاي پيمانكاري جهت عقد قرارداد معرفي خواهند شد.
     توضيح4: اولويت جذب در هر منطقه با داوطلبان بومي است.
     توضيح5:در صورت عدم قبولي در هر مرحله هيچ هزينه اي عودت داده نمی شود.


2- مدارك مورد نياز مرحله دوم
داوطلبان موظف هستند مدارك ذيل الذكر را در زمان مراجعه براي آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد همراه داشته و به مسئول مستقر در محل آزمون ارايه نمايند. از داوطلبي كه مدارك ذكر شده را همراه نداشته باشد آزمون روانسنجي بعمل نخواهد آمد.
     2-1- اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل ( ديپلم و فوق ديپلم و یا بالاتر براي متقاضيان مشاغل لكوموتيوراني و متصدی ترافیک و ديپلم براي متقاضيان شغل سوزنباني) که در آن، رشته ، گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد
     2-2- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
     2-3- اصل و تصوير پشت و روي كارت ملي
     2-4- اصل و تصویر پشت و روي کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم ( غیر پزشکی )
     2-5- دو قطعه عکس 4 × 3 جدید با ذکر نام ونام خانوادگی در پشت آن
     2-6- اصل و تصوير فيش واريزي هزينه آزمون روانسنجي طبق جدول شماره (1)


3- مبلغ و روش پرداخت هزينه آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد
     3-1- مبلغ هزينه و مدت انجام آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد به تفكيك مشاغل مورد تقاضا (لكوموتيوراني، متصدي ترافيك و سوزنباني) در جدول شماره (1) ارايه شده است. ضروري است هر يك از داوطلبان بر اساس شغل مورد تقاضاي خود در فرم هاي ثبت نام آزمون مرحله اول، نسبت به واريز مبلغ ذكر شده در جدول شماره (1) به حساب شماره 0355592227 نزد بانك تجارت به نام گروه آتيه درخشان ذهن اقدام نمايند.
     3-2- آزمون روانسنجي در هر روز بر روي حدود 40 نفر و در هفته حدود 240 نفر انجام خواهد شد. بر اين اساس اسامي داوطلبان بصورت هفتگي و به تفكيك روزهاي هفته بر روي سايت آزمون اطلاع رساني مي شود. از طرفي به منظور برنامه ريزي دقيق و پيشگيري از بي نظمي، اسامي مجموع داوطلبان هر هفته حداقل يك هفته قبل بر روي سايت اطلاع رساني مي گردد تا داوطلبان فرصت لازم براي واريز هزينه آزمون و همچنين برنامه ريزي انجام سفر به شهر تهران و محل آزمون را داشته باشند.
     توضيح6: شنبه هر هفته فهرست اوليه اسامي داوطلبان دعوت شده براي آزمون هفته بعد از آن، روي سايت اطلاع رساني و 3 روز مهلت پرداخت هزينه تعيين مي گردد. بدين ترتيب سه شنبه هر هفته فهرست قطعي داوطلبان مجاز به حضور در آزمون هفته بعد از آن (بر اساس فهرست واريزي هاي اخذ شده از بانك) تعيين و بر روي سايت آزمون اعلام مي گردد. لذا فهرست قطعي اعلامي در روزهاي سه شنبه هر هفته ملاك سفر و مراجعه داوطلبان خواهد بود. لذا متذكر مي گردد كه داوطلبان از مراجعه بدون برنامه به محل آزمون جدا خودداري نمايند.
     توضيح7: با عنايت به اينكه فهرست واريزي بانك ملاك دعوت از داوطلبان مي باشد لذا ضروري است نام فرد واريز كننده فيش بانكي با نام داوطلب مورد نظر يكسان باشد.
     توضيح8: داوطلبان هفته اول آزمون كه از 11 / 11 93 تا 17 / 11 / 93 انجام خواهد شد از توضيحات شماره 6 و 7 مستثني هستند.

جدول (1) : مبلغ و زمان آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد به تفكيك شغل مورد تقاضا

شغل

مبلغ آزمون(هزار تومان)

زمان آزمون (دقيقه)

لكوموتيوراني

170

95

متصديترافيك

163

85

سوزنباني

73

45

 

4- آدرس و شماره تماس محل انجام آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد
     4-1- آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد در شهر تهران به آدرس زير برگزار ميگردد:
     خيابان وليعصر، بالاترازميدان ونك، خيابان والي نژاد، پلاك 23  گروه آتيه
     4-2- داوطلبان مي‌توانند پاسخ سوالات و موارد ابهام خود را از طريق تماس با شماره 84012102 – 021 در ساعات اداري دريافت نمايند.


5- فرآیند آزمون
     5-1- بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده ، آزموناز روز شنبه مورخ 11 / 11 / 93 بصورت هر روزه و رأس ساعت 8 صبح آغاز وتا ساعت15:30 ادامه خواهد داشت.
     5-2- ضروري است به منظور رعايت نظم و انضباط كاري حتما داوطلبان 30 دقيقه قبل از ساعت اعلام شده در محل آزمون حضور بهمرسانند.
     5-3- كليه داوطلبان موظفند حداقل 30 دقيقه قبل از شروع آزمون روانسنجي مدارك اشاره شده در بند 2 اين اطلاعيه را جهت طي شدن تشريفات راستي آزمايي به مسئول مربوطه در محل آزمون تحويل داده و تشكيل پرونده دهند. بديهي است در صورت تاييد مدارك مورد نظر، مجوز انجام آزمون روانسنجي براي داوطلب صادر خواهد شد.


6- توصيه هاي مهم
     6-1- داوطلبان حتي الامكان از آوردن وسایل اضافی از جمله كيف وساك دستی و همچنين وسایل شخصی اضافي به محل آزمون خودداري نمايند.
     6-2- توصيه مي شود داوطلبان عزيز روز قبل از آزمون استراحت و خواب كافي داشته باشند و از هر گونه فعاليت خسته كننده و استرس زا دوري نمايند.
     6-3- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪارک داوطلب با ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨـﺪرج در آﮔﻬـﻲ فراخوان و دفترچه راهنماي آزمون مرحله اول و موارد اظهار شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام آزمون مرحله اول بر عهده داوطلب بوده و منجر به حذف وي از ادامه روند جذب خواهد شد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
     6-4- لازم است داوطلبان گرامي مراقبت و دقت كافي را در رعايت مفاد اين اطلاعيه بعمل آورند زيرا مبالغ واريز شده بابت آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد قابل استرداد نمي باشد.


7- فهرست دعوت شدگان به آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد
فهرست دعوت شدگان به آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد به تفكيك هفته، روز، ساعت و شغل مورد تقاضا حاوي نام، نام خانوادگي، نام پدر و شغل مورد تقاضا در قالب جداول شماره (2) تا (4) ارايه شده است.

جدول زمان‌بندي آزمون جذب و تربیت نيروي انساني مشاغل عملياتي ريلي

 

رويداد

زمان

توضيحات

از

تا

ثبت نام اينترنتي

25 / 6 / 93

30 / 6 / 93

 

صدور كارت شركت در جلسه آزمون كتبي

8 / 7 / 93

10 / 7 / 93

 

رفع نقص كارت شركت در جلسه آزمون كتبي

9 / 7 / 93

10 / 7 / 93

 

برگزاري آزمون كتبي (مرحله اول آزمون)

11 / 7 / 93

در يك نوبت (صبح)

اعلام نتايج نهايي آزمون كتبي

و پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت

25 / 7 / 93

 

تاریخ دعوت به آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد (مرحله دوم آزمون)

8 / 11 / 93

 

پايان آزمون روانسنجي و ارزيابي عملكرد

 

 

 

آزمون جذب و تربیت نيروي انساني مشاغل عملياتي ريلي در سال97http://railazmoon.com/

 

تاریخ انقضاء اگهی : --------- || استان : بدون انتخاب|| شهر : استخدام سراسر کشور || ایمیل دریافت رزومه: ---------- || تلفن/فکس جهت کسب اطلاعات: ----------(عضویت در سایت)
ارسال کننده آگهی :admin درباره این آگهی: شکایت/انتقاد (فقط کاربران عضو)

تگ‌ها: آزمون جذب عملياتي ريلي آزمون جذب عملیات ریلی استخدام عملیات ریلی استخدام راه آهن استخدام سوزن بان استخدام متصدی ترافیک قطار استخدام لوکوموتیو ران

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

نظر خود را در مورد این آگهی بیان کنید

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
آدرس اینترنتی استخدام 24 را به شکل روبرو در کادر زیر وارد کنید: estekhdam24.com
پاسخ:*
بالای صفحه